تلفن: 021-42719016 ایمیل: info@gozar.team

سایت شبکه جامع دانش‌آموزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

توسعه این سایت در اسفند 1401 آغاز و در تیر ماه 1402 تکمیل شد.

سایت شبکه جامع دانش‌آموزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیانمعرفی سایت

 

شبکه جامع دانش‌آموزی سامانه‌ای برای یکپارچه‌سازی تمامی فعالیت‌های فوق برنامه معاونت علمی است. هدف این سایت آشنا کردن دانش‌آموزان مقاطع مختلف با مباحث فناورانه و آماده کردن آنها برای ورود به بازار کار دنیای جدید است.سایت شبکه دانش‌آموزی شامل بخش‌های مختلفی برای دستیابی به این هدف است. بخش شبکه شرکت‌ها به معرفی شرکت‌های فعال حوزه آموزش و پژوهش می‌پردازد. بخش اخبار، شامل آخرین خبرهای حوزه فناوری و آموزشی است. دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان یا معلمان در سایت دیگری تحت عنوان مدرسه ملی قابل دستیابی است و این آموزش‌ها با حمایت ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی ارائه می‌شوند و بخش ستادها نیز به معرفی این ستادها ‌می‌پردازد.
در بخش پنل ادمین امکان مدیریت کاربرها، شرکت ها، ستادها و اخبار برای ادمین های سایت فراهم است.معرفی ماژول ها

 

cms اختصاصی

در این ماژول میتوان محتوای مختلفی از جمله ویدیو ، تصویر و یا فایل با استایل دلخواه را در قالب خبر در سایت قرار داد. افزودن، ویرایش و حذف اخبار در پنل ادمین میسر است.

ثبت نام و پروفایل کاربران
ثبت نام با اطلاعات دلخواه و ارسال کد تایید صورت میگیرد. هر کاربر در صورت اجازه ی ویرایش، میتواند اطلاعات خویش را تغییر دهد. کاربران بر اساس نوعشان (معلم، دانش آموز و ... ) مدارک و یا اطلاعات بخصوصی را باید ثبت کنند.

قابلیت ها:

 • ثبت نام با کد تایید

 • امکان ویرایش اطلاعات کاربری

 • امکان مشاهده پروفایل کابری

 • فیلد های بخصوص بر اساس نوع کاربر
ماژول شرکتها

افزودن شرکت‌ها توسط ادمین های سایت صورت می‌گیرد. هر شرکت اطلاعات اولیه ای مانند آدرس، شهر، استان، شماره تلفن، توضیح فعالیت و ... دارد. همچنین هر شرکت می‌تواند چندین اپراتور داشته باشد. اپراتورهای یک شرکت از طریق پنل مخصوص به خود می‌توانند اطلاعات شرکت را ویرایش کنند، خبر جدیدی متعلق به شرکت اضافه کنند یا خبرهای قبلی را ویرایش کنند. تغییراتی که اپراتور های یک شرکت ایجاد می‌کنند توسط ادمین‌ سایت باید تایید یا رد شوند. در صورت تایید شدن، اطلاعات شرکت‌ها در سایت به طور خودکار به روزرسانی می‌شود. اپراتورهای یک شرکت می‌توانند لیست تغییرات خود و وضعیت تایید یا رد آنها را مشاهده کنند.

- پنل اپراتور شرکتماژول ستادها

افزودن ستادها توسط ادمین های سایت صورت می‌گیرد. هر ستاد اطلاعات اولیه ای مانند آدرس، شهر، استان، شماره تلفن، توضیح فعالیت و ... دارد. همچنین هر ستاد می‌تواند چندین اپراتور داشته باشد. اپراتورهای یک ستاد از طریق پنل مخصوص به خود می‌توانند اطلاعات ستاد را ویرایش کنند، خبر جدیدی متعلق به ستاد اضافه کنند یا خبرهای قبلی را ویرایش کنند. هر دوره در سایت مدرسه ملی میتواند متعلق به یک ستاد باشد و در پنل اپراتور ییک ستاد، مدیریت دوره های مرتبط با آن ستاد نیز صورت می گیرد. تغییراتی که اپراتور ها ایجاد می‌کنند توسط ادمین‌ سایت باید تایید یا رد شوند. در صورت تایید شدن، اطلاعات ستادها در سایت به طور خودکار به روزرسانی می‌شود. اپراتورها می‌توانند لیست تغییرات خود و وضعیت تایید یا رد آنها را مشاهده کنند.

- پنل اپراتور ستاد
ماژول مدیریت

در پنل ادمین خبرها، شرکت‌ها، ستادها و کاربران مدیریت می‌شوند. پنل ادمین همچنین شامل بخشی برای مشاهده آمار کلی سایت است و امکان گزارش گیری از شرکت‌ها، ستادها و کاربران نیز فراهم است. تایید یا رد تغییراتی که اپراتورهای شرکت‌ها و ستادها ایجاد کرده اند نیز در پنل ادمین میسر است.

قابلیت های پنل ادمین:

 • مشاهده آمار کلی

 • افزودن، ویرایش و حذف اخبار سایت

 • افزودن، ویرایش اطلاعات و حذف کاربر

 • افزودن، ویرایش و حذف شرکت یا ستاد

 • تایید یا رد ویرایش های ستادها و شرکت ها

 • تایید یا رد نظرات کاربران

 • مدیریت دسته بندی های اخبار، شرکت ها و ستادها

شروع همکاری